تبلیغات
همه چیز از همه جا| دانلود کتاب،تاریخ،ترول و کلی چیزای دیگه - اس ام اس های غمگین اسفند ماه 92 | اس ام اس غمگین جدایی

آمار

آمار مطالب
مطالب :

آمار بازدید
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید کل :
آخرین بروز رسانی :

تبلیغات

بک لینک

ﭼﻪ ﺗﻠﺨﻪ

ﺧــــــــــــــــﻮﺩﺕ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﯽ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﯼ

ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﯿﺎﺩ

 


به روزهای سخت که رسید بسیار تفاوت داشت

آنکس که در روزهای خوب بامن بسیار تفاهم داشت

 


دلم گرفته

از همه بی تفاوتی ها …

از همه فراموشی ها …

از همه بی اعتمادی ها …

 


ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻣﻴﺎﺩ ﻭﻟﻲ ﻧﻤﻴﺮﻡ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ

ﺍﻭﻥ لعنتی ﻳﻪ ﺗﻠﻪ ﺳﺖ

ﺗﻮﺵ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ

فقط ﻓﻜﺮ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻣﻮ ﻣﻴﻜﺸﻪ

 فکر تو را حتی در میان خنده هایم نمی توانم پنهان کنم

هر چقدر می خندم باز غم نبودن تو خودنمایی می کند

 ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

 


غم که نوشتن ندارد

نفوذ می کند در استخوان هایت

جاسوس می شود در قلبت

و آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون

 مـــن می خواهـم با تو باشـم

تــــو می خواهـی با من باشـی

من اینجـا و تو آنجـا ولی همچنان خواستن توانستن است

 بیشتر مواقع پشت جمله ی عیبی نداره و مهم نیست

یه دل شکسته وجود داره

 ﺩﺭﺩ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﯾﺪ

ﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ

ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﻥ

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪﻥ

ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ

ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ …

ﻫﻤﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻥ ﺧﻮﺑﻢ  ،  ﺧﻮﺑﯿﻢ  …

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺑﻢ

ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭﯾﺪ؟

 


ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ

ﺩﻟـﻢ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺍﺳـﺖ ﯾــﺎ ﺩﻟـﮕﯿــﺮﻡ

ﯾـﺎ ﺷﺎﯾـﺪ ﻫـﻢ ﺩﻟـﻢ ﮔﯿـﺮ ﺍﺳـﺖ

ﻧﻤــﯽ ﺩﺍﻧــﻢ …

ﺍﺻـﻼً ﻫﯿــﭻ ﻭﻗـﺖ ﻓــﺮﻕ ﺑﯿــﻦ ﺍﯾﻨــﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻔﻬـﻤﯿــﺪﻡ

ﻓﻘـﻂ ﻣـﯽ ﺩﺍﻧـﻢ ﺩﻟـﻢ ﯾـﮏ ﺟـﻮﺭﯼ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ

ﺟــﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﻣﺜــﻞ ﻫﻤﯿــﺸـﻪ ﻧﯿــﺴـﺖ

ﺩﻟـﻢ ﮐـﻪ ﺍﯾﻨـﻄــﻮﺭ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ، ﻏﺼـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ،

ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻫﻤــﻪ ﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻣـﻦ

ﺑﻌــﺪ ﺩﻟــﻢ ﺑـﺪﺟــﻮﺭ ﻏﺮﻭﺏ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ


ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ

ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ …

ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ …

ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ …

ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:

ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ

 


ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ

ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ

ﻣﺜـﻞ ﺩی ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ

ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ

ﺍﻣﯿــــــﺪﻡ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮﺩ ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓــــــــﻦ ﺷـﺪﻩ

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــﺪنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــن

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ

 

 

 

گریه ام میگیرد وقتی میبینم کسی که تمام دنیای من بود

حالا منت دیگری را میکشد

 


کاش انقدر مهربان نبودم و حالا که رفتی برایت دعا کنم ک خوشبخت شوی!

راستی چه فایده! اگر دعایم اثر داشت نمیرفتی!

 


هی غریبه!!

روی کسی دست گذاشتی که همه دنیای منه!

بی وجدان، انقدر راحت عزیزم صدایش نکن!!

 


دلم تنگ شده برا روزایی که:

شبا اس میدادی"مال خودمی" روزا بیست بار اس میدادی" دوست دارم"

ولی قهر میکردیم، قبل از اینکه بخوابی اس میدادی" آشتی نکردیمااااااا"

"هنوز قهری"

دلم تنگ شده...

 


رفیق...

اگه ی روزی مردم...

دیدی تابوتم رو شونه های مردمه ولی نمیام پایین...

نوکریتو میکنم ب دل نگیریا...

ب خدا قول میدم همین ی بار ازت بالاتر باشم...

بعدش دیگه همیشه خاک پاتم...

 


خنده ام میگیرد وقتی پس از مدت ها بی خبری، بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری، میگویی:

دلم برایت تنگ است!

یا مرا به بازی گرفته ای یا معنی واژه هایت را خوب نمیدانی

دلتنگی ارزانی خودت...

 

رفتی؟ باشه برو... منکه حرفی ندارم، اما جواب حرفای مردمو چی بدم؟

سنگینی نگاشون پیرم کرده، حتی بابام میگه پسرم همسن 30 ساله ها شدی!

شناسنامه دستم بگیرم داد بزنم ایهاالناس من 20 سالمه

فقط یکی بود که حتی با شناسنامم بازی کرد...

 

درد یعنی: امشبم مثل شبای دیگه رو تختت دراز بکشی،

آهنگ بزاری و بازم فکر کنی به حرفاییکه با هم میزدیم...

به اینکه خیلی همراهم بودی...به اینکه حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش داره...

به اینکه چقدر با هم دعوا کردیم و آشتی کردیم...

به اینکه کلی حرف توی دلت میمونه و نمیتونی بهش بگی... به اینکه...

لعنت به اینکه ها... و مثل همیشه چشمات باید تقاص پس بدن...

 

حتی روز مرگم هم با هم تفاهم نداریم

من "سفید" میپوشم و تو "سیاه"

 

به سلامتی اون روزی که تک تکتون واسم مشکی بپوشید

بیاید سر مزارم غبار سنگ قبرم و کنار بزنید و ببینید نوشته:

زنده بودم کجا بودید؟؟؟

 

چند روزیست سیگارم دلم را میزند؛

میلی ندارم بهش اما...

بی انصافیست آن طور که مرا ترک کردند ترکش کنم.برچسب ها : ,


ادامه مطلب

نظرات این مطلب

این نظر توسط http://tinyurl.com/ در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1398 08:52 ب.ظ ارسال شده است
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site provided us with valuable information to work on. You've done an impressive job and
our whole community will be grateful to you.

این نظر توسط Lakesha در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1398 08:34 ق.ظ ارسال شده است
Hello my loved one! I want to say that this post is awesome, great written and come with almost all significant infos.

I'd like to see extra posts like this .

این نظر توسط Carlos Magno Nunes Barcelos در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1398 07:10 ق.ظ ارسال شده است
I'm really loving the theme/design of your blog.
Do you ever run into any web browser compatibility issues?
A number of my blog readers have complained about
my site not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.
Do you have any suggestions to help fix this issue?

این نظر توسط Cecile در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1398 05:26 ق.ظ ارسال شده است
Amazing! Its in fact awesome paragraph, I have got much
clear idea concerning from this post.

این نظر توسط tinyurl.com در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1398 05:16 ق.ظ ارسال شده است
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I
have really enjoyed browsing your blog posts. In any
case I'll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

این نظر توسط Roberta در تاریخ دوشنبه 19 فروردین 1398 11:46 ق.ظ ارسال شده است
My family all the time say that I am killing my time here at net, except I know I am getting experience everyday
by reading such pleasant articles or reviews.

این نظر توسط Carlos Eduardo Veiga Petrobras در تاریخ شنبه 17 فروردین 1398 04:31 ق.ظ ارسال شده است
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox
and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service? Appreciate it!

این نظر توسط tinyurl.com در تاریخ شنبه 17 فروردین 1398 01:16 ق.ظ ارسال شده است
Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone
4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Keep up the excellent work!

این نظر توسط http://tinyurl.com/yyp6wxxh در تاریخ شنبه 10 فروردین 1398 05:56 ب.ظ ارسال شده است
Hello to all, the contents existing at this web site are in fact awesome
for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

این نظر توسط Pansy در تاریخ جمعه 9 فروردین 1398 03:38 ب.ظ ارسال شده است
I really like it when people get together and share thoughts.
Great site, stick with it!

این نظر توسط Rodrigo Branco در تاریخ پنجشنبه 1 فروردین 1398 09:00 ق.ظ ارسال شده است
An impressive share! I've just forwarded this onto a colleague
who was conducting a little research on this. And he in fact bought me breakfast
simply because I stumbled upon it for him...

lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending time to discuss this subject here
on your site.

این نظر توسط Bichara Previc در تاریخ چهارشنبه 29 اسفند 1397 08:46 ق.ظ ارسال شده است
Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your publish
is just nice and i can think you're knowledgeable on this subject.
Fine along with your permission let me to clutch
your feed to keep up to date with coming near near post.
Thanks 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.

این نظر توسط http://tinyurl.com/ در تاریخ دوشنبه 27 اسفند 1397 08:30 ق.ظ ارسال شده است
hey there and thank you for your information – I've definitely picked up
something new from right here. I did however expertise a few technical issues
using this website, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load
properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality
score if ads and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of
your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon.

این نظر توسط Wanda در تاریخ جمعه 10 اسفند 1397 07:56 ب.ظ ارسال شده است
Good day! This is kind of off topic but I need some advice from
an established blog. Is it very difficult to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.

I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to begin.
Do you have any tips or suggestions? Appreciate it

این نظر توسط Julienne در تاریخ سه شنبه 30 بهمن 1397 07:34 ب.ظ ارسال شده است
At this time it looks like BlogEngine is the best blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you're using on your blog?

این نظر توسط https://www.yelp.com/biz/albany-towing-services-albany در تاریخ سه شنبه 30 بهمن 1397 10:39 ق.ظ ارسال شده است
Accidents and automobile issues happen at
any time.

این نظر توسط Claudia در تاریخ دوشنبه 15 بهمن 1397 02:58 ق.ظ ارسال شده است
Buyers do pay direct and indirect prices.

این نظر توسط Carlton در تاریخ شنبه 13 بهمن 1397 01:23 ق.ظ ارسال شده است
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I
guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.

Do you have any tips and hints for inexperienced blog writers?

I'd definitely appreciate it.

این نظر توسط Why is my Achilles tendon burning? در تاریخ پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:42 ق.ظ ارسال شده است
What's up, I check your blog on a regular basis.
Your story-telling style is witty, keep doing what you're doing!

این نظر توسط figueroaeuggnxornk.wordpress.com در تاریخ یکشنبه 15 مرداد 1396 09:36 ق.ظ ارسال شده است
Appreciate the recommendation. Let me try it
out.

این نظر توسط quixotictenant916.unblog.fr در تاریخ جمعه 13 مرداد 1396 10:58 ب.ظ ارسال شده است
Hiya very nice website!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
I will bookmark your site and take the feeds also?
I'm happy to search out a lot of useful information here
in the post, we'd like work out extra strategies
in this regard, thanks for sharing. . . . . .

این نظر توسط foot pain gabapentin در تاریخ یکشنبه 11 تیر 1396 07:37 ق.ظ ارسال شده است
Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get
there! Appreciate it


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر